Tehokasta tuotannonsuunnittelua ja toimitusketjun optimointia valmistavaan teollisuuteen

SW-Development Oy (SWD) on yli 20 vuotta sitten Tampereelta alkunsa saanut ohjelmisto- ja konsultointitalo. Tarinamme on lähtenyt liikkeelle paperiteollisuuden prosessien kehittämisestä simulointimalleja käyttäen. Huomasimme kuitenkin pian, että teollisuusyritykset kaipasivat kipeästi digitalisaatiota oman tuotantonsa tehostamiseen ja kehitimme heidän tarpeisiinsa SWDPES-järjestelmän asiantuntevan konsulttipalvelun lisäksi.

Näiden vuosien aikana olemme kasvaneet yli kolmenkymmenen ammattilaisen joukoksi ja pysyneet koko tarinamme ajan kannattavana ja vakavaraisena perheyrityksenä. Olemme laajentaneet toimintaamme usealle eri toimialalle ja meillä on näkemystä niin pienten kuin isojenkin yritysten tuotannon tehostamisesta. Toimintamme ulottuu Suomen lisäksi Ruotsiin, Venäjälle ja Baltian maihin. SWD:n joukko koostuu tuotantotalouden ja ohjelmistokehityksen asiantuntijoista.

Vankan kokemuksemme perusteella tiedämme, että optimaalinen tuotantosuunnitelma vaatii tuekseen laajan tiedon toimitusketjun tilasta ja ymmärryksen yrityksen toimintamalleista. Meille tärkeintä on asiakkaan saavuttamat hyödyt tuotannon ja toimitusketjun tehostamisesta. Kokemuksemme eri toimialojen tuotannollisten prosessien kehittämisestä on mahdollistanut meille ainutlaatuisen osaamisen. Kehitys tehdään meillä aina asiakaslähtöisesti, läpinäkyvästi ja laadukkaasti.

Liiketoimintayksikköinä järjestelmä- ja Lean-palvelut täydentävät toisiaan

SWD:n liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön: järjestelmäliiketoimintaan ja asiantuntijapalveluita tarjoavaan Lean-palvelut -yksikköön, jotka täydentävät toisiaan asiantuntijarooleissa sekä teknisissä ja matemaattisissa ratkaisumalleissa.

Lean-palveluiden asiantuntijat auttavat yrityksiä tunnistamaan ja analysoimaan liiketoiminnan kriittiset pisteet, haasteet ja mahdollisuudet tuottamalla ratkaisumalleja yrityksen kannattavuuden parantamiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen. Analyysien tukena käytämme simulointia ja optimointia. Lue lisää Lean-palveluistamme.

SWDPES -järjestelmällä pääsemme järjestämään asiakkaidemme datan edistyneeseen visuaaliseen muotoon, jolloin tiedosta tulee helposti omaksuttavaa ja vaivattomasti jaettavaa. Tiedon voi jalkauttaa läpi toimitusketjun. Järjestelmän ja asiantuntijoidemme rautaisen tuotannonsuunnittelukokemuksen avulla saamme aikaan merkittäviä parannuksia yrityksen tuotannon optimointiin, tiedolla johtamiseen ja kilpailuedun vahvistamiseen. Lue lisää ratkaisuistamme.

 

Hallitus

 

JAN-ERIK WESTERGÅRD
Hallituksen puheenjohtaja

Jan-Erik Westergård on toiminut SW-Development Oy:n toimitusjohtajana 2010-2016 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2010. Hallituksen puheenjohtajaksi hän siirtyi joulukuussa 2017.

Westergård toimii toimitusjohtajana SWD-Holding Oy:ssä, mikä on SW-Development Oy:n emoyhtiö.

KARI NEILIMO
Hallituksen jäsen

Vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo on suomalaisen talouselämän tunnettu vaikuttaja. Neilimo toimi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana aina vuoteen 2007, jolloin jäi virastaan eläkkeelle.

 

MATTI SOMMARBERG
Hallituksen jäsen

Matti Sommarberg aloitti Tampereen teknillisessä yliopistossa työskentelyn Industry Professor -nimikkeellä helmikuussa 2017. Tätä ennen hän teki pitkän uran Cargotecin ja siihen liittyvien liiketoimintojen johtotehtävissä. Vuonna 2016 hän sai valmiiksi väitöskirjansa koneenrakennusalan digitalisaatiosta.

 

SWD hallitus Sivert Westergård

SIVERT WESTERGÅRD
Hallituksen jäsen

Sivert Westergård on SW-Development Oy:n perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja, aina yrityksen perustamisesta lähtien aina sukupolvenvaihdoksen yhteyteen asti 2010/2011. Nykyisin hän toimii SWD: n hallituksen jäsenenä.