Optimaalisen logistiikkasuunnitelman laskenta ja simulointi

SWDPES-järjestelmä laskee optimaalisen logistiikkasuunnitelman huomioiden sekä tilauskannan että mahdolliset aikataulujen, kaluston tai muiden resurssien asettamat rajoitteet. Järjestelmän avulla logistiikkasuunnittelu voi myös simuloida tulevia resurssitarpeita, mikä helpottaa ennakointia ja kuljetusliikkeiden arkea.

Kun logistiikan suunnittelu on jatkuvassa yhteydessä myyntiin, hankintaan, tuotantoon ja varastoihin pystytään toiminta suunnittelemaan tehokkaaksi ja sujuvaksi.