Kilpailuetua laadukkailla lähtötiedoilla

28.11.2019 Blogi

Edellisessä blogikirjoituksessamme kerroimme, mikä meitä kiinnostaa niin kovasti lähtötiedoissa.

Kiinnostuksemme pohjimmaisena tarkoituksena on tietysti se, että järjestelmätoimitusten tilaajat saisivat yhteisestä työstämme mahdollisimman paljon hyötyä irti ja että kehitysprojektin laadukkaat lähtötiedot tuottaisivat heille aitoa kilpailuetua.

Tehoa tuotantoon ja vaihtoehtoja toteutukseen

Hyvillä lähtötiedoilla ja olennaisiin asioihin keskittyvillä kehitysprojekteilla tuotantoon saadaan uutta kilpailuetua monellakin eri tavalla.

Office view SWD

Ensinnäkin erilaisten toteutusvaihtoehtojen vertailu on asia, joka meiltä ihmisiltä jää työläissä prosesseissa usein tekemättä. Tuotannonsuunnittelijalla saattaa olla täysi työ valmistella yksi, parhaaseen näkemykseensä perustuva suunnitelma tuotannon toteuttamiseen.

Kun lähtötiedot ovat kunnossa ja tuotanto digitalisoitu, järjestelmä pystyy laskemaan automaattisesti erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja optimointimahdollisuuksia. Näin tuotannonsuunnittelijalta vapautuu enemmän aikaa inhimillistä ajattelua vaativiin tehtäviin, ongelmakohtiin ja päätöksiin.

Tuotannon digitalisoinnin tehostamisprojektin ja hyvin lähtötietojen hyödyt ovat moninaiset:

  • Läpimenoajat paranevat.
  • Asetusaikojen optimointi perustuu dataan, ei oletuksiin.
  • Seuranta muuttuu reaaliaikaiseksi ja visuaaliseksi (esimerkiksi työvaiheiden eteneminen, materiaalisaatavuus ja aikataulussa pysyminen).
  • Tiedot eivät enää ole yksittäisten työntekijöiden takana, jolloin esimerkiksi tuurausjärjestelyt helpottuvat.
  • Pullonkaulat vähenevät – jatkossa suurimmat rajoitteet liittyvät koneiden kapasiteettiin ja muihin rajallisiin resursseihin.
  • Lattialla on vähemmän keskeneräisiä töitä.

Työtehtävien uusjako

Monelle tulee yllätyksenä, kuinka paljon digitalisoitu tuotantojärjestelmä voi käytännössä tehostaa organisaation toimintaa. Karkeasti arvioiden jopa 90 % tuotannonsuunnittelun tapauksista voidaan usein ratkaista automaation avulla. Tällöin työntekijöille jää merkittävästi enemmän aikaa ja energiaa keskittyä inhimillistä otetta vaativiin ongelmatapauksiin.

Vaihtoehtojen suunnittelu ja niiden datapohjainen vertailu jää ihmistyövoimalla helposti tekemättä muun muassa ajankäytöllisistä syistä. Kylmä totuus on myös se, että kone löytää usein parempia vaihtoehtoja kuin jotka työntekijä pystyy löytämään – olipa hän kuinka kokenut ja ammattitaitoinen hyvänsä.

Ihmistyövoimalla on edelleen vahva jalansijansa valmistavan teollisuuden tuotannoissa, mutta paras lopputulos saavutetaan ulkoistamalla loogiset ja päättelysäännöillä hallittavat asiat IT-järjestelmille ja keskittämällä inhimillinen työ sinne mihin automaatio ei ulotu.

 

Tero Jännes

Kirjoittaja on SWD:n ratkaisuarkkitehti sekä tuotannon ja toimitusketjun hallintajärjestelmien ja -prosessien asiantuntija, joka nähdään vapaa-ajalla usein salibandyvalmentajan vermeissä.