Wärtsilän uuden tuotteen hallittu läpimeno varmistettiin simulointiprojektilla


Wärtsilä on arvostettu pitkän linjan toimija älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen alalla. Vuonna 2017 sen Vaasan toimitusyksiköllä oli edessä haaste: tuotantoon oli lisättävä uusi, vaihtelua lisäävä tuote. Wärtsilä valitsi kumppanikseen tuotannon optimointiin erikoistuneen SWD:n. Tiiviissä yhteistyössä toteutetulla simulointiprojektilla tuettiin projektisuunnittelua pullonkaulojen estämisessä ja uuden tuotteen hallitun sisäänajon varmistamisessa.

Teknologiajohtaja Wärtsilä on suomalainen merenkulku- ja energia-alalla toimiva pörssiyhtiö, joka suuntaa yhä enemmän puhtaaseen energiantuotantoon ja kumppanuuspohjaiseen toimintamalliin. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa, ja vuonna 2018 sen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000.

Tuotannon simuloinnin saralla yhtiö on tehnyt vuosien mittaan yhteistyötä SW-Developmentin kanssa useissa eri projekteissa, ja viimeisimpänä hankkeena Vaasan toimipiste varmisti simuloinnin avulla suunnitelmat uuden tuotteen sujuvalle sisäänajolle sarjatuotantoon.

Tuotannon limittäminen pullonkauloja välttäen

Wärtsilän Vaasan toimitusyksikön Smart Manufacturing & Innovations -yksikössä työskentelevä Development Manager Rami Hakala pähkäili syksyllä 2017 tilannetta, jossa uusi tuote oli siirtymässä sarjatuotantoon asiakastoimitusvolyymien kasvamisen johdosta. Haasteena oli hieman aiemmasta poikkeava tuoterakenne, ja tavoitteena oli välttää tuotannolliset solmukohdat ja saada uusi tuote lisättyä sujuvasti olemassa olevan tuotannon lomaan. Asiassa auttoi SWD:n kanssa toteutettu konsultaatiohanke, jossa simuloitiin uutta tuotantomallia ja ennakoitiin mahdollisia ongelmakohtia.

– Simuloinnista oli meille hyvä apu tuotantomuutosten suunnittelussa. Simulointiprojektin avulla saimme vahvistusta ennakkoon tekemillemme oletuksille, mutta potentiaalisia pullonkauloja paljastui itse asiassa muistakin prosessin kohdista kuin joita olimme alun perin tarkastelleet, Hakala kertoo.

Kokonaisuudessaan hanke kesti noin vuoden, josta 4−5 kuukautta oli aktiivista, yhteistä työstöä. Hankkeesta teki haastavan se, että simuloitava prosessi oli laaja ja sisälsi paljon liityntöjä eri vaiheissaan. Kaikki vaadittavat lähtötiedot eivät myöskään olleet tiedossa vielä määrittelyvaiheessa. Hakalan mielestä hanke sujui kuitenkin hyvin ja hallitusti, eikä eteen tullut juurikaan ennakoimattomia hankaluuksia.

– Valitsimme SWD:n kumppaniksemme, koska heillä on vahvat referenssit simulointiprojektien läpiviennistä ja henkilöstön osaaminen on vahvaa. Tässäkin projektissa SWD pysyi hyvin kiinni puikoissa ja he vetivät projektin läpi hallitusti. SWD:n prosessi simulointiprojektin läpiviemiseen oli selkeä, ja he sparrasivat meitäkin sopivasti prosessin edetessä, Hakala toteaa.

Siirtymä mutusta faktapohjaiseen ennakointiin

Tuotannon muutoksissa valmistelevaa työtä helpottaa juuri kyseiseen tarkoitukseen suunniteltu täsmäsimulaatio. Sen avulla päätökset voidaan perustaa arvioiden sijasta faktapohjaisiin ennusteisiin, jotka tehdään kerättyjen lähtötietojen ja todennetun datan pohjalta.

– Omassa tilanteessamme ennakoinnin tarvetta kasvatti se, että sarjavalmistuksessa piti jatkossa pystyä valmistamaan joustavasti rinnakkain kahta tuotetta, joista molempia menee läpi suurissa määrissä. Siirtymäajan tilannetta simuloimalla pystyimme optimoimaan tuotannonohjauksen parametrit hyvään iskuun ennen varsinaisten muutosten toteuttamista, Hakala kertoo.

Simulointihanke oli Wärtsilälle sopivankokoinen paketti, jossa riskit olivat pienet mutta voitettavaa paljon.

– Näistä hankkeista jää aina jotain käteen pidemmällekin aikavälille. Prosessin eri elementtien vaikutukset kokonaisuuteen konkretisoituvat ja visualisoituvat. On arvokasta tietää, mihin asioihin panokset kannattaa laittaa, ja miten resurssit kannattaa jakaa mahdollisimman tehokkaasti, Hakala jatkaa.

Älykkäitä ja digitaalisia ekosysteemejä kohti

Ennakoinnille on Wärtsilässä tarvetta jatkossakin. Yhtiö rakentaa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Technology Hub -keskuksen tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantotarkoituksiin. Tavoitteena on tehdä testauksesta ja tuotekehityksestä entistä ketterämpää ja tehokkaampaa, ja kutsua yhteistyöhön myös alan muita toimijoita.

Wärtsilä kehittää Smart Technology Hubin osana myös älykästä partnerikampusta, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä Wärtsilän asiakkaiden ja partnerien, alan startupien ja yliopistojen kanssa. Filosofia siirtyy entistä vahvemmin kumppanuuksien, ekosysteemien ja yhteiskehittämisen maailmaan.

– Tämä on meille iso askel. Tulevaa Smart Technology Hubia voi aidosti sanoa seuraavan sukupolven teknologiakeskukseksi. Se perustuu vahvasti digitalisaatioon ja verkostoituneeseen toimintamalliin. Me Wärtsilässä haluamme myös ottaa ympäristön huomioon paitsi omassa toiminnassamme myös asiakkaille tarjoamissamme ratkaisuissa. Maailmassa tarvitaan yhä enemmän uusiutuvan, puhtaan energian tuotantoa ja joustavia ratkaisuja, Hakala toteaa.

Uuteen keskukseen siirtyvät vuodesta 2021 alkaen kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä huollon verstastoiminnot Runsorista.

– STH Smart Technology Hub vie toimintaamme tulevaisuutta kohti. Toimintamme perustuu yhä vahvemmin ratkaisujen etsimiseen yhdessä asiakkaan kanssa, ja meille on tärkeää tukea esimerkiksi loppuasiakkaidemme moninaisia teknisiä ratkaisuja. Tässä meitä auttaa panostus yhteiskehittämiseen, co-creationiin, kaikkia hyödyttäviin kumppanuuksiin perustuen. Myös pitkä yhteistyömme SWD:n kanssa palvelee vahvasti tätä yhdessä tekemisen ja virtaviivaisen toimintamallin tavoitetta.

Ota yhteyttä SWD:hen
Tutustu Wärtsilän verkkosivuihin