Terminaalitoimintojen sujuvan muutoksen varmistaminen SCA Logistics Sundsvallin satamaterminaalissa


Taustaa

SCA Logistics AB tarjoaa laajasti meri- ja maakuljetuspalveluja Euroopassa ja merten takaisiin kohteisiin. SCA Logistics oli lisäämässä konttikuljetusten volyymeja ja samalla vähentämässä roll-on/roll-off-kaseteissa siirrettäviä volyymeja. Vastatakseen uusiin haasteisiin SCA Logisticsin Sundsvallin satamaterminaalin täytyi uudelleenjärjestellä toimintojaan ja terminaalin layoutia. SCA halusi varmistaa suuren muutoksen sujuvan toteutuksen. Tärkeimmät kysymykset liittyivät varastokapasiteettiin, laite- ja prosessikapasiteettiin sekä vuorojärjestelyihin. SWD valittiin yhteistyökumppaniksi aiemman menestyksekkään yhteistyön perusteella.

Toteutus

SWD rakensi terminaalista simulointimallin sisältäen prosessit, varastoalueet sekä käsittely- ja varastointilogiikat. SCA muodosti lähtöaineistot jotka kuvasivat tulevaisuuden volyymeja. Aluksi terminaalista rakennettiin nykytilaa kuvaava malli, josta kerättiin historia-aineistoja käyttäen tulokset mallin oikeellisuuden varmistamiseksi. Seuraavassa vaiheessa tulevaa terminaalia kuvaava simulointimalli yhdistettiin tulevaisuuden aineistoihin.

Miten onnistuimme?

SCA Logisticsin tiimi oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön, projektin toteutukseen ja tuloksiin.

Palautetta SCA Logisticsin projektitiimiltä:
“Olen erittäin tyytyväinen simulointiprojektiimme ja yhteistyöhön ylipäätään”.
”Projekti oli erittäin onnistunut”.
”Se loi erittäin hyvän pohjan projektissa tulevaisuudessa tehtävillä päätöksille”.
“Saadut tulokset olivat meille erittäin tärkeitä”.