Prosessikapasiteetin varmistaminen ja investointitarpeiden selvittäminen Outokummun Tornion tehtaalla

31.10.2017

Taustaa

Outokummun Tornion tehtaat on maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos. Samalla tehdasalueella sijaitsevat ferrokromitehdas sekä kaikki terästuotannon osastot: terässulatto, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamo. Voimakkaan tuotantovolyymien kasvun myötä Tornion tehtaiden sulatolla ja kuumavalssaamolla oli tarve varmistaa kapasiteetin riittävyys. Samalla haluttiin selvittää investointien tarvetta kapasiteetin saavuttamiseksi

Selvityksen toteutus

SWD rakensi tuotantologistiset simulointimallit sulaton aihiologistiikasta ja kuumavalssaamon rullavarastosta. Yhteistyössä Outokummun tiimin kanssa malleihin sisällytettiin tuotannon reititykset, laitteet, varastot, rajoitteet ja kapasiteetit. Lähtöaineistot perustuivat tulevaisuuden ennustettuihin tuotantomääriin. Saadut simulointien tulokset vastasivat hyvin myöhemmin toteutunutta kuormitustilannetta. Volyymien edelleen kasvaessa simulointeja myöhemmin tarkennettiin uudessa tilanteessa. 

Hyötyjä

Outokumpu sai erittäin arvokasta ennakkotietoa kapasiteetista ja prosessin käyttäytymisestä erilaisissa vaihtelevissa kuormitustilanteissa. Simulointitulosten myötä pystyttiin keskittämään investoinnit vain aidosti välttämättömiin kohteisiin. Outokummun kokeneen tiimin mukaan tärkeä hyöty oli myös ymmärryksen syveneminen entisestään oman prosessin dynamiikasta ja toiminnasta. Outokumpu oli erittäin tyytyväinen analyysien laatuun ja yhteistyöhön SWD:n asiantuntijoiden kanssa.