Metsä Board Husum, Ruotsi - uuden prosessin ja tuotannonsuunnittelun vaikutusten selvittäminen


Taustaa

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin tuottaja. Husumin kartonki- ja sellutehdasintegraattiin on vastikään rakennettu erittäin moderni taivekartonkikone. Husumin kartonkitehtaalla oli meneillään merkittävä investointi uuteen valmistusprosessiin. Tavoitteina oli löytää optimaaliset tavat hyödyntää valmistusprosessia ja siirtologistiikkaa. Samalla tutkittiin tuotannonsuunnittelun ja tuotejakauman muutosten vaikutuksia prosessien ja varastojen kuormituksiin.

Selvityksen toteutus

Analysointimenetelmäksi valittiin dynaaminen simulointi. Projekti käynnistyi määrittelyllä, jossa tarkennettiin tavoitteet, tutkimuskysymykset, prosessin kuvaukset ja lähtötiedot. Metsä Boardin projektitiimi kokosi simuloinnin edellyttämät lähtötiedot ja prosessikuvaukset. SWD:n tiimi puolestaan rakensi prosessista dynaamisen simulointimallin, jonka avulla tutkittiin prosessin käyttäytymistä erilaisissa skenaarioissa.

Asiakkaan kertomaa

Matti Ketonen (Vice President, Business Development) kommentoi projektia seuraavasti:

”SWD piti hyvin huolta siitä, että tutkimuskysymykset tulivat selvästi määritellyksi projektin alussa. Kysymyksiin saatiin vastaukset ja niiden myötä myös lisäselvitystarpeet tulivat riittävän selkeästi dokumentoiduiksi.”

”Varmistuimme tuotannollisten pullonkaulojen sijainnista erilaisissa tuotantotilanteissa. Lisäksi pystyimme tutkimaan niiden merkitystä sekä arvioimaan muutoksia, joilla tuotannonsuunnittelun keinoin voidaan edesauttaa pullonkaularesurssien kuorman jakautumista.”

”Projektin sisältö kyettiin määrittelemään jo ennen toimitussopimuksen syntymistä sellaisella tarkkuudella, että projektin läpivienti onnistui sovitun suunnitelman mukaisesti.”