Varaston keräilytehokkuuden parantaminen Keslogille


Taustaa

Keslog Oy:n Vantaan pakastekeskusvaraston kautta kulkee tuotteita erittäin suurella volyymilla. Käytössä olevan varastotilan lisääntyessä Keslog halusi selvittää, mikä tuotesijoitteluvaihtoehto takaisi parhaan keräilytehokkuuden. SWD ja Keslog ovat tehneet vastaavaa yhteistyötä myös aiemmin, joten SWD oli luonteva valinta yhteistyökumppaniksi.

Selvityksen toteutus

SWD:n asiantuntijat rakensivat varaston rakenteesta dynaamisen simulointimallin, johon kuvattiin keräilytehtävän eri vaiheet ja eri tuotesijoitteluvaihtoehtojen vaikutukset. Mallin totuudenmukaisuus varmistettiin vertaamalla tuloksia toteumiin, ja mallin todettiin vastaavan todellisuutta erittäin hyvin. Selvityksen perusteella Keslog sai selkeät vastaukset selvitettäviin asioihin.

Hyödyt

Keslogin edustajat olivat hankkeeseen erittäin tyytyväisiä. Simulointimallin avulla pystyttiin osoittamaan yksi tuotesijoitteluvaihtoehto selkeästi muita paremmaksi. Keräilyn tehostumisen tuomat säästöt vuositasolla olivat analyysien perusteella varsin merkittäviä. Analyysit pystyttiin myös toteuttamaan tehokkaasti nopealla aikataululla.