HKScan Oyj - SWD PES optimoimassa eläinkuljetuksia

09.03.2018 Logistiikka

Päivittäinen kuljetussuunnittelu toiminta on harmonisoitu ja kuljetusten kustannuksia sekä tehtaiden raaka-aineen riittävyyttä optimoidaan systemaattisesti.

Paula Leva
Solution Specialist
HKScan Oyj

Lähtötilanne

HKScanilla on Suomessa neljä teurastamoa. Kolmeen niistä kuljetetaan viikoittain tuhansia nautoja ja sikoja sadoilta tiloilta eri puolilta Suomea.  Suunnittelua tehtiin useissa eri sovelluksissa ja käyttäjillä oli omia työkaluja suunnitteluun ja seurantaan. Kustannustietoa ei systemaattisesti hyödynnetty kuljetusten suunnittelussa.

 

SWD:n ratkaisu

Projektin alussa hyötypotentiaali varmistettiin ajamalla historiadataa optimointimallin läpi ja todettiin merkittävä säästöpotentiaali sekä kuljetusten kustannustehokkuudessa että kuljetussuunnittelun tehostamisessa.

SWDPES hakee tilojen noutoilmoitukset kartalle, ja suunnittelija voi tehdä suunnitelman graafisessa karttapohjaisessa käyttöliittymässä. Kaikille kuljetuksille lasketaan optimaalinen reitti ja kustannus. Lopullinen kuljetussuunnitelma välitetään rekkojen ajoneuvopäätteille.

Mitä saavutettiin?

Päivittäinen kuljetussuunnittelu toiminta on harmonisoitu ja kuljetusten kustannuksia sekä tehtaiden raaka-aineen riittävyyttä optimoidaan systemaattisesti, kertoo HKScanin ‎Solution Specialist Paula Leva.