Lean-palvelut tuotannon ja logistiikan kehittämiseen

Lean-palveluidemme asiantuntijatiimi koostuu sopivasta sekoituksesta vuosien kokemusta eri toimialoilta, tuotannon ja logistiikan syvää ymmärrystä, analyyttistä ajattelukykyä, matemaattista lahjakkuutta ja, ennen kaikkea, halua ratkaista asiakkaiden haasteita.  

Tuotamme ratkaisumalleja yrityksen kannattavuuden parantamiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen. Tarjoamillamme konsultointipalveluilla voidaan tehostaa tuotantoa ja logistiikkaa. Investointipäätöksissä ja investointikapasiteetin turvaamisessa kannattaa myös hyödyntää asiantuntijoitamme.   

Tuemme analysointia ja päätöksentekoa simuloimalla ja optimoimalla. Konseptoidut menetelmämme vievät projektin maaliin ennakoidussa aikataulussa ja kustannustehokkaasti.  Päätösten teko ja sidosryhmien vakuuttaminen on helpompaa, kun asiasta pystytään keskustelemaan esimerkiksi simulointimallien pohjalta. 

Varmistuimme tuotannollisten pullonkaulojen sijainnista erilaisissa tuotantotilanteissa. Lisäksi pystyimme tutkimaan niiden merkitystä sekä arvioimaan muutoksia, joilla tuotannonsuunnittelun keinoin voidaan edesauttaa pullonkaularesurssien kuorman jakautumista.
Matti Ketonen, Vice President, Business Development, Metsä Board